Autorzy 2023 - promocja!

Dofinansowanie nie tylko na fotowoltaikę – dotacje z programu Mój Prąd 5.0 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Zwiększono pulę środków!

opublikowano: 1 czerwca 2023

22 kwietnia 2023 r. wystartował już piąty nabór wniosków, którego zakończenie jest przewidziane na 22 grudnia 2023 r. lub w chwili wyczerpania budżetu programu

Dzięki programowi Polska kontynuuje proces uniezależnienia się od importu surowców energetycznych, szczególnie z Rosji. Do 25 maja 2023 r. wpłynęło ok. 18 tys. wniosków na kwotę dofinansowania ponad 135 mln zł. Z uwagi na przekroczenie zakładanego budżetu programu zwiększy się kwota budżetu przewidzianego na realizację programu.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem uruchamiamy kolejne 400 mln zł w programie "Mój Prąd", po niecałym miesiącu od startu programu złożono blisko 18 tys. wniosków o dotacje.

Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska


Od startu programu złożono wnioski o dofinansowanie na 1392 pomp ciepła, będących obok kolektorów słonecznych nowością, na którą można otrzymać dofinansowanie w tej edycji programu. Do tej pory najwięcej wniosków wpłynęło na dotacje do instalacji PV – ponad 15 tys. Zainteresowaniem cieszą się też dotacje do magazynów energii.

Program został opracowany z myślą o wzroście autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych mikroinstalacji PV. Ma się do tego przyczynić możliwość magazynowania energii wraz z precyzyjnym sterowaniem procesem jej produkcji i zużycia, a także – co jest istotną nowością bieżącego poboru – rozbudowywanie domowych instalacji o kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Nabór wniosków w Moim Prądzie 5.0 potrwa do 22 grudnia br. bądź do wyczerpania się budżetu programu, który będzie powiększony z początkowej puli 100 mln zł do 500 mln zł. 1 zł dotacji do paneli PV wygenerował już w polskiej gospodarce 6,2 zł na inwestycje, a kolejne edycje cieszyły się rosnącym zainteresowaniem. W 2019 r. w Polsce funkcjonowało 100 tys. prosumentów, a dziś jest już blisko 1 mln 300 tys. takich osób.

Kto może skorzystać z dotacji?

Pierwsza grupa to osoby rozliczające się z wyprodukowanego prądu w systemie net-billing, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania do mikroinstalacji PV. Druga grupa to te osoby, które rozliczają się jeszcze w starym systemie rozliczeń prosumentów (net-metering), pod warunkiem przejścia na net-billing. Ostatnia grupa to te osoby, które rozliczają się w starym systemie, ale już wcześniej skorzystały z dofinansowania do paneli. Ostatnia grupa musi spełnić trzy warunki: instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie, została przyłączona i opłacona po 1 lutego 2020 r., beneficjent przejdzie z net-meteringu na net-billing i we wniosku uwzględni dofinansowanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie Mój Prąd, np. pompy ciepła.

Jeśli chodzi o pierwszą i drugą grupę wnioskodawców, to dotacja na panele fotowoltaiczne wynosi 50 proc. Kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Jednakże jeśli postanowią oni rozszerzyć swoją inwestycję o urządzenia takie jak pompa ciepła, to dotacja na panele PV wzrośnie do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców, dotacja na panele fotowoltaiczne wynosi do 3 tys. zł i jest dodatkową korzyścią dla wnioskodawców, którzy przeszli z systemu net-metering na net-billing. Program przewiduje również dotacje na elementy dodatkowe. W przypadku magazynów ciepła maksymalna dotacja wynosi 5 tys. zł, magazynów energii elektrycznej – do 16 tys. zł. W przypadku decyzji o zainstalowaniu systemu zarządzania energią – pod warunkiem wykazania elementu dodatkowego – możliwa jest dotacja w wysokości do 3 tys. zł.

Jeśli zdecydujemy się na gruntową pompę ciepła, maksymalna dotacja wyniesie do 28,5 tys. zł. Z kolei wybierając pompę ciepła powietrze-woda o wyższej klasie energetycznej, maksymalna dotacja wyniesie do 19,4 tys. zł. Dla pomp powietrze-woda maksymalna dotacja wynosi do 12,6 tys. zł, a dla pomp powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych maksymalna dotacja wynosi do 3,5 tys. zł.


Artykuł sponsorowany 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła