Autorzy 2023 - promocja!

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH FRATRIA SP. Z O.O.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów ( dalej Użytkownicy) jest Fratria sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Gdyni (81-472), ul. Legionów 126-128, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429681, o kapitale zakładowym w wysokości 5 570 600 zł, NIP: 1132857790, Regon: 146254084 (dalej Fratria), która od 25maja 2018 r. dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2. SERWISY


Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących stron internetowych Fratrii: www.sieciprawdy.pl, www.gb.pl (dalej Serwisy), prowadzonych przez Fratrię, na których została umieszczona. Zasady korzystania z Serwisów określa Regulamin Serwisów Internetowych Fratrii.


3. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1) W naszych Serwisach używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników z naszych Serwisów mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w Internecie. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Serwisów jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.


2) Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych Serwisów, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.
Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych:
a) przy rejestracji
b) w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji Serwisów takich jak zamieszczanie komentarzy, głosowania, prowadzenie akcji promocyjnych itp.
przy zgłaszaniu administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisów, przy czym administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania Serwisami, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W bazie kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.


3) Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
a) podmiotom współpracującym z administratorem do celów marketingowych, reklamowych, analizy ruchu w Serwisach i do utrzymania bazy kont z zastrzeżeniem treści zapisu ppkt. 4 poniżej
b) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;

4) W przypadku udzielenia przez Państwa odpowiednich zgód także w celu marketingu podmiotów z nami współpracujących; w tym celu możemy - na podstawie przepisów prawa lub udzielonych zgód - dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje o Państwa zachowaniu i preferencjach.

5) Wyraź zgodę na przechowywanie, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych osobowych, pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

6) Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Każdy Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisów, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

8) W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisów z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

9) W naszych Serwisach używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Serwisów. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników z naszych Serwisów mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w Internecie.

10) Dodatkowo na stronach Serwisów używane są również pliki „cookies” firmy Gemius Polska sp. z o.o., która korzysta z danych osobowych zawartych w plikach „cookies”. Pliki „cookies” firmy Gemius Polska sp. z o.o. używane są w celu prowadzenia badania oglądalności stron internetowych w Polsce oraz w celu badań statystycznych o ruchu na tej stronie internetowej. Gemius Polska sp. z o.o., prowadząc badanie, może zaprosić Użytkownika tej strony do udziału w badaniu. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego dane społeczno-demograficzne, wyłącznie za zgodą Użytkownika.

11) Fratria daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych Serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zapisania się. Zarejestrowanie się do Serwisu jest dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub w części.

4. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Fratrię poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisach. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


5. KONTAKT


Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail [email protected] lub listownie na adres: Fratria sp. z o.o., ul. Legionów 126-128 Gdynia (81-472), z dopiskiem „Polityka Prywatności”.


 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła