Autorzy 2023 - promocja!
Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie:
Karpacz

Forum Przemysłowe w Karpaczu

opublikowano: 9 grudnia 2015
Forum Przemysłowe w Karpaczu lupa lupa

Tegoroczne Forum Przemysłowe w Karpaczu odbędzie się w dniach 18-20 grudnia 2015 r.

Forum jest w zamierzeniu rozszerzeniem formuły Forum Energetycznego, którego 9 edycji odbyło się w latach 2006-2015. Nic więc dziwnego, że najwięcej paneli na planowanym w Karpaczu spotkaniu znajdzie się w ścieżce tematycznej Przesył Energii i Infrastruktura, OZE i Ochrona Środowiska. Zakres poruszanych tematów dotyczących polityki energetycznej i ochrony środowiska jest naprawdę szeroki: od kwestii związanych z LNG oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, przez rolę przemysłu ciężkiego w życiu ekologicznego społeczeństwa, aż po techniczne kwestie takie jak PV, SMR, DSR czy biogaz.

Energetyka jest jedną z podstawowych dziedzin rozwoju gospodarki europejskiej. Kontynent na którym zrodziła się rewolucja industrialna stoi dziś w obliczu konieczności gruntownej przebudowy systemu energii na bardziej ekologiczny i zapewniający państwom europejskim solidarność energetyczną. Niektóre kraje takie jak Austria, Niemcy, czy Irlandia są od lat liderami w pozyskiwaniu czystej energii dzięki drogim technologiom takim jak hydrotamy, farmy wiatrowe czy kolektory słoneczne. Inne, tak jak Polska, w dalszym ciągu polegają na tradycyjnych paliwach kopalnych i muszą wprowadzać szereg innowacji mających na celu redukcję emisji spalin do atmosfery, czy innych form zanieczyszczania środowiska. Goście forum będą dyskutować nad nowoczesnymi rozwiązaniami w przemyśle energetycznym. Zastanowią się również jak mity i fakty na temat odnawialnych źródeł energii wpływają na gospodarczy rozwój regionów.

Dużo uwagi w ścieżce zostanie poświęconej zagadnieniom dotyczącym geopolityki energii w Europie i kwestiom z nią związanym takim jak korytarze czy sieci energetyczne. Jednym z najważniejszych zadań UE jest zapewnienie sobie niezależności energetycznej, bo dostawy energii z terenów byłego Związku Radzieckiego pozostają trudną koniecznością w obliczu konfrontacji Unii i Rosji na tle politycznym. Czy możliwe jest wypracowanie wspólnego administrowania energią? Jak zabezpieczyć interesy europejskich przedsiębiorstw wykorzystujących złożony miks energetyczny? Z takim dylematami będą musieli zmierzyć się uczestnicy tegorocznego forum.

Kolejnym ciekawym akcentem będzie rozważanie przyszłości i rozwoju nowych trendów oraz technologii w energetyce. W 2030 roku sposoby pozyskiwania energii mogą wyglądać już zupełnie inaczej niż obecnie. Jakie kierunki badań należy obrać by odpowiednio dostosować się do nadchodzących zmian klimatu, trybu życia, prowadzenia biznesu? W jaki sposób najlepiej zarządzać strukturami energetycznymi? Jak sprawić by przedsiębiorstwa przemysłowe lepiej i wydajniej wykorzystywały dostarczaną im energię? Na tak stawiane pytania odpowiedzi są zawsze złożone i dlatego do Karpacza zjadą się najwybitniejsi eksperci polskiej i europejskiej energetyki.

W polskim przemyśle innowacje  są koniecznością bez względu na oczekiwania i poglądy polityczne. Dlatego szeroko pojęta Innowacyjność będzie  jednym z głównych tematów Forum.  Z punktu widzenia gospodarczego, najważniejsze są innowacje technologiczne, ponieważ  są motorem zwiększenia konkurencyjności i zwiększania produktywności.  Do największych generatorów innowacji należy sektor obronny, ponieważ nasycenie technologiczne jest w nim bardzo wysokie i jednocześnie jest to sektor bardzo konkurencyjny. Rozwój tego sektora będzie tematem panelu dyskusyjnego:  „Inwestycje w przemysł obronny szansą dla gospodarek narodowych.”

Według wielu ekspertów  niezbędny jest  większy nacisk  na tworzenie innowacyjnych rozwiązań w małych i średnich przedsiębiorstwach, które będą dostarczały te technologie do większych koncernów. Rosnąca złożoność i nieprzewidywalność środowiska oraz zmiany zachodzące w globalnej gospodarce motywują przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów zapewniania sobie przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich sposobów jest wprowadzenie innowacji, w czym specjalizują się już nie tylko duże podmioty ale również, firmy z sektora MSP. Tematyce tej poświęcony zostanie panel „Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach”. 

Miasto przyszłości to połączenie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych systemów optymalizujących działanie i zarządzanie poszczególnych funkcji aglomeracji. Dynamiczny rozwój ośrodków miejskich wynikający z nieustannie postępującej urbanizacji powoduje, że muszą one  rozwijać się  w wielu kierunkach jednocześnie. Jak robić to najskuteczniej mając na uwadze nie tylko funkcjonowanie obywateli, ale także poszukiwanie nowych możliwości poprawienia jakości życia, tak w wymiarze gospodarczym, jak i ekologicznym czy społecznym? O tym dyskutować będą uczestnicy panelu „Inteligentne miasta - innowacyjność dla miast inwestycją w przyszłość.”

W ciągu trzech dni odbędzie się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych,   bloków tematycznych i prezentacji, w których weźmie udział ponad 500 osób z kilkudziesięciu państw Europy.  Będą to  członkowie rządów, parlamentarzyści, przedstawiciele koncernów przemysłowych wielu branż oraz eksperci i ekonomiści.  Debaty zostaną zorganizowane  w kilku ścieżkach tematycznych takich jak m.in. Przemysł Wydobywczy, Ciężki i Przetwórczy; Przesył Energii i Infrastruktura; OZE i Ochrona Środowiska;  Przemysł Rolno-Spożywczy; Transport i Logistyka;  Przemysł Czasu Wolnego  czy Inwestycje Proeksportowe. 

Wydarzenie organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich, w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój oraz do Forum Energetycznego, którego dziewięć edycji odbyło się  w poprzednich latach.

Więcej informacji na www.forum-ekonomiczne.pl.

  

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła