Autorzy 2023 - promocja!
Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie:
Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ul. Warszawski ej 5

Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”.

opublikowano: 27 czerwca 2023
Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”.

Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”. Colloquium VI: Stereotypizacja w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi odbędzie się 29 czerwca 2023 r.  Spotkanie badaczy rozpocznie się o godzinie 15:00.

To kolejna już edycja konferencji naukowej, poświęconej relacjom polsko-żydowskim w XX w., które budziły i budzą wśród historyków oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie. Tematem przewodnim konferencji będzie problem stereotypizacji w badaniach naukowych. Coraz częściej spotykamy się bowiem z problemem występowania generalizacji, które wpływają i utrudniają rzeczową analizę konkretnych zachowań ludzkich, zjawisk czy zdarzeń. Tendencyjny wybór przedstawianych faktów, swoiste rozłożenie akcentów w narracji, absolutyzowanie pewnych zjawisk oraz dążenie do maksymalnych uproszczeń sprzyja powstawaniu dezinformacji i konstruowaniu mitologii zaburzającej możliwości dochodzenia do prawdy historycznej.

Na bariery wytworzone przez różnice języka, wyznania, obyczajowości i kultury, nakładały się także obopólne stereotypy i uprzedzenia. Emocje i „gorące” polemiki niejednokrotnie przesłaniają ustalenia będące wynikiem badań naukowych. Uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz badanej rzeczywistości niesie za sobą poważne konsekwencje dla właściwego rozwoju badań oraz wizerunku świata nauki w oczach opinii publicznej.

Konferencje i spotkania dotyczące powyższej tematyki, w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990”, organizowane są w Kielcach od 2016 r. a zaplanowana w tym roku debata jest kolejnym wydarzeniem z tego cyklu.

 

Program konferencji:

15:00 – 15:15 – Otwarcie obrad

15:15 – 15:40 – „Uogólnienia i uproszczenia we współczesnej debacie o historii Polski w XX wieku” – prof. dr hab. Marek Wierzbicki   (IPN Lublin/KUL)

15:40 – 16:05 – „Stereotypy w mikrohistorii na przykładzie badań relacji polsko-żydowskich w woj. kieleckim (1919-1939)” – dr hab. prof.. UJK Edyta Majcher-Ociesa (IH UJK Kielce)

16:05 – 16:30 – „Stereotypizacja mniejszości żydowskiej w propagandzie i działalności Stronnictwa Narodowego w woj. kieleckim (1929-1939)” – dr Łukasz Ospara

16:30 – 16:50 – Przerwa

16:50 – 17:15 – „Wpływ propagandy niemieckiej na ugruntowanie stereotypów antyżydowskich w Generalnym Gubernatorstwie (na przykładzie dystryktu radomskiego)” – dr Monika Napora (UMCS)

17:15 – 17:40 – „Polacy z czasów okupacji niemieckiej w świetle żydowskiej oral history na przykładzie Shoah Foundation” – Tomasz Gonet (IPN Katowice)

17:40 – 18:05 – „Obraz Polaków w żydowskich księgach pamięci powstałych w II połowie XX wieku” – dr Alicja Gontarek (IPN Lublin/UMCS)

18:05 – 18:30 – „Mitologia pogromu. O stereotypach wpływających i utrudniających badania nad pogromem Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r.” – dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce)

18:30 – 19:00 – Dyskusja i zamknięcie obrad

 

 

Źródło: Materiały prasowe Organizatora 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła