Autorzy 2023 - promocja!
Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie:
Warszawa

Konferencja: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego

opublikowano: 14 września 2015

Przemoc ekonomiczna to problem dotykający wiele osób. Teraz pojawia się konferencja, której celem jest jej zwalczanie.

Lichwa i przemoc ekonomiczna to wciąż zjawiska które szkodzą Polsce i Polakom. Drastyczne zadłużenie i spirala w jaką wpadają niejednokrotnie Polacy prowadzi do wielkich ludzkich dramatów. Jednak nie jest to problem nierozwiązywalny.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej podjęło się więc rozwiązania tego problemu. Służyć temu ma konferencja, która odbędzie się w hotelu Radisson w Warszawie 3 października. Gośćmi będą eksperci i specjaliści, którzy poświęcili swoje działania poprawie sytuacji finansowej Polaków i wyciągnięciu z kłopotów tych najbardziej potrzebujących. Zdecydowanie warto uczestniczyć w konferencji!

Warszawa, Radisson Blu Sobieski Hotel, 03 października 2015 r.

08.30 – 09.20 – Rejestracja uczestników

09.30 – 09.40 – Grzegorz Bierecki, Senator RP – Otwarcie konferencji i powitanie

09.40 – 10.00 – prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych: Fenomen ustawodawstwa wspierającego przewagę instytucji finansowych nad

10.20 – 10.40 – Dominik Bierecki, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów A. Jedliński: Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej

10.00 – 10.20 – prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban, Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Prawa

Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej: Gwarancje konstytucyjne bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego obywateli RP

10.40 – 11.00 – prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach: Przemoc ekonomiczna: jej źródła, przejawy i skutki społeczne

11.00 – 11.40 – Dyskusja panelowa

11.40 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 12.20 – prof. dr hab. Marcin Gomoła, Szkoła Główna Handlowa: Przemocowość banków wobec klientów jako skutek ich uprzywilejowanej pozycji w gospodarce

12.20 – 12.40 – Ewa Midura, W-ce Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu: Ocena jurydyczna hipotecznych kredytów denominowanych – indeksowanych do waluty innej niż waluta

12.40 – 13.00 – Maciej Pawlicki, Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu: Skutki społeczne bezprawnego działania instytucji bankowych

13.00 – 13.20 – Janusz Szewczak, Główny Ekonomista SKOK: Dominacja i dyktat kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym

13.20 – 14.00 – Dyskusja panelowa

14.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.15 – Lunch 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła