Autorzy 2023 - promocja!

Niezwykłe wydanie Biblii z okazji kanonizacji Jana Pawła II

opublikowano: 24 kwietnia 2014
Niezwykłe wydanie Biblii z okazji kanonizacji Jana Pawła II

Jan Paweł II czytał Pismo Święte jako Księgę mądrości, z której zarówno wierzący jak i wszyscy ludzie dobrej woli mogą uczyć się życia.

Komentarze biblijne Jana Pawła II

Biblia z komentarzami świętego Jana Pawła II to okazja do przeczytania Pisma Świętego w nowym świetle. Towarzyszą jej bowiem refleksje jednego z najbardziej biblijnych papieży w historii Kościoła – św. Jana Pawła II. Dzięki jego komentarzom możemy dostrzec, w jaki sposób Biblia towarzyszyła jego posłudze, jak ją inspirowała. Możemy także zrozumieć, w jaki sposób Jan Paweł II interpretował Słowo Boże, a jest to interpretacja bardzo ciekawa, nieraz frapująca, czerpiąca z dokonań nauk biblijnych, ale także nawiązująca do problemów współczesnego świata i dająca na nie odpowiedź.

Święty Jan Paweł II posiadał doskonałą znajomość Pisma Świętego. Cytował z pamięci nieraz bardzo obszerne fragmenty Biblii, w zaskakujący i odkrywczy sposób kojarzył ze sobą biblijne postaci, prorockie zapowiedzi. Jego objaśnienia mimo upływu lat wciąż trafnie przemawiają do umysłu i serca, do sumienia i pragnień współczesnego człowieka.

Jan Paweł II, szczególnie w momentach trudnych, wymagających decyzji, odwoływał się do Ewangelii pytając: „Co na to Chrystus? Co w tej sytuacji zrobiłby Mistrz z Nazaretu?”. Z niej właśnie czerpał siłę i odwagę do dawania świadectwa prawdzie, do demaskowania zła, do odkrywania ukrytych pokładów dobra w sercach poszczególnych ludzi i w całych społeczeństwach.

Jan Paweł II czytał Pismo Święte jako Księgę mądrości, z której zarówno wierzący jak i wszyscy ludzie dobrej woli mogą uczyć się życia. Wciąż odkrywał i ukazywał biblijne bogactwo wskazań, w jaki sposób kształtować samego siebie w oparciu o dobro, prawdę i piękno, jak budować przyjaźń, jak pielęgnować miłość w małżeństwie i rodzinie, jak troszczyć się o pomyślność narodu, jak wychodzić naprzeciw potrzebom drugiego człowieka, jak przeżywać radość i chwile smutku, jak właściwie korzystać z młodości i jak pogodnie przeżywać starość.

Święty Jan Paweł II, komentując określone teksty Pisma Świętego, objaśnia i tłumaczy je poprzez inne teksty biblijne. Komentarze są zwięzłe i proste, nawiązują do realiów ludzkiej egzystencji, do świąt i uroczystości liturgicznych.

 

Przekład Biblii księdza biskupa Kazimierza Romaniuka

Przekład Biblii Warszawsko-Praskiej do którego zostały dołączone papieskie komentarze, zajmuje poczesne miejsce wśród współczesnych tłumaczeń tekstów biblijnych na język polski. Jest to bowiem pierwszy przekład dokonany przez jednego tłumacza od 1599 roku – kiedy to ukazała się Biblia ks. Jakuba Wujka. Niewątpliwą zaletą tego przekładu jest jego jednorodność, spoistość oraz piękno języka. Biblia ta w wielu miejscach proponuje znakomite rozwiązania translatorskie, które zachowują wierność Słowu Bożemu, a jednocześnie czynią je bardziej zrozumiałym i komunikatywnym dla współczesnego czytelnika.

Biskup Kazimierz Romaniuk sam o swoim przekładzie mówi:

- Myślę, że wszyscy tłumacze – nie tylko ci, którzy zajmują się Biblią – borykają się w swojej pracy z dylematem: „duch czy litera”. Inaczej mówiąc: tłumaczyć dosłownie, czy też tłumaczyć tak, by jak najsłuszniej przekazać sens każdego zdania i całego tekstu? Zapamiętałem z seminaryjnych wykładów, które prowadził ks. prof. Seweryn Kowalski, ówczesny tłumacz Nowego Testamentu. Był on zdecydowanym zwolennikiem „tłumaczeń zrozumiałych”. Mawiał często: „Biblię należy tłumaczyć tak, żeby mogli ją rozumieć nie tylko uczeni w piśmie, lecz także wszyscy wierni”.

 

Biblia dla rodzin

Jan Paweł II bardzo chciał, by polskie rodziny jak najczęściej wspólnie czytały Biblię. Wymownym przykładem takiego pragnienia jest zachęta wypowiedziana przez Ojca Świętego w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 r.:

„Kiedy podczas liturgii biorę do rąk księgę Ewangelii i na znak błogosławieństwa wznoszę ją nad zgromadzeniem i nad całym Kościołem, czynię to z nadzieją, że nadal będzie ona Księgą życia każdego wierzącego, każdej rodziny i całych społeczeństw… Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił!”.

Warto przypomnieć też, że Jan Paweł II udzielił papieskiego błogosławieństwa rodzinom, które razem czytają Pismo Święte. Dwa tygodnie przed swoją śmiercią wypowiedział doniosłe słowa: „Z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają słowo Boże”. To szczególne błogosławieństwo papieskie zostało zmieszczone w Biblii z komentarzami Jana Pawła II.

Wydanie Biblii, w której sam Jan Paweł II interpretuje teksty Księgi, pozwala lepiej zrozumieć Pismo Święte, szczególnie podczas wspólnego, rodzinnego czytania. Dzięki zamieszczonemu na końcu Biblii wykazowi niedzielnych czytań mszalnych, każdy bez trudu znajdzie zarówno teksty czytań liturgicznych, jak i komentarze papieskie przypadające na poszczególne niedziele i święta.

Biblia z Komentarzami Jana Pawła II może się stać inspiracją i doskonałą pomocą w systematycznej rodzinnej lekturze Słowa Bożego.

Jak może to wyglądać w praktyce? Rodzina spotyka się w sobotni wieczór i poświęca choćby 15 minut na lekturę tekstów biblijnych wraz z papieskimi komentarzami. W ten sposób rodzina przygotowuje się do lepszego, bardziej świadomego przeżycia liturgii Słowa z najbliższej niedzieli.

Pismo Święte posiada wstępy prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka, ks. Pawła Ptasznika, kierownika Słowiańskiej Sekcji Watykańskiego Sekretariatu Stanu, a także ks. Józefa Klocha, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Patronat nad wydaniem objął ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

Atutem Biblii z komentarzami Jana Pawła II jest także atrakcyjna szata graficzna – bogato zdobiona oprawa, czytelna czcionka, dwukolorowy druk. Publikacja, nawiązując do XIX-wiecznych wydań biblijnych, zawiera ryciny autorstwa Gustave’a Doré oraz miejsce na wpisy kroniki rodzinnej.

Wydaniu Biblii z Komentarzami Jana Pawła II towarzyszy także uruchomienie nowego portalu biblijnego czasnabiblie.pl. Jego celem jest przybliżenie Biblii, ukazanie jej bogactwa i piękna. Na portalu znaleźć możemy zarówno teksty specjalistów - biblistów, tłumaczy, historyków, kierowników duchowych – jak i świadectwa osób, w życiu których Biblia odkrywa ważną rolę. Nie brakuje też biblijnych wykładów i komentarzy w formacie audio czy też krótkich filmów. Staramy się, aby artykuły, które pojawiają się na stronie, były zrozumiałe dla wszystkich, by pomagały w odkrywaniu fascynującego świata Biblii każdemu, bez względu na wiek i zainteresowania.

Piotr Słabek


Biblię możesz kupić już dziś. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła