Autorzy 2023 - promocja!

Nowe drogi rozwiną regiony

opublikowano: 3 października 2019
Nowe drogi rozwiną regiony

Mniej wypadków, TIRy omijające miasta, szybsza podróż to pierwsze korzyści, które zauważają mieszkańcy i goście miejscowości, w których nie żałuje się środków finansowych na inwestycje drogowe. Jednak najważniejszym efektem poprawy dostępności transportowej jest dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Jak okiem sięgnąć: Polska „w budowie”. Wiele już zostało zbudowane, choćby w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych od 2004 r. Jednak infrastruktura transportowa w obrębie stolic województw Polski Wschodniej nadal wymaga rozwoju. Stąd też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała się skierować swoje wsparcie finansowe do tego regionu.

- Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jednym z istotnych czynników wpływających na niską pozycję największych miast makroregionu w krajowej sieci miejskiej jest ich relatywnie słaba dostępność transportowa. Dlatego też na etapie programowania dokonaliśmy identyfikacji tzw. „wąskich gardeł” czyli braku połączeń miast wojewódzkich z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, przez co wpłynie na poprawę dostępności rynków pracy i usług a także na poprawę jakości życia mieszkańców.- wyjaśnia założenia programu Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Dzięki dofinansowaniu z POPW (które sięgało aż 85 procent) powstało 28 inwestycji: w województwie lubelskim – 5, w tym 3 w samym Lublinie, w województwie podkarpackim – 8, w tym 4 w Rzeszowie, w województwie podlaskim – 7, w tym 3 w Białymstoku, w świętokrzyskim – 5, w tym jedno w Kielcach, a w województwie warmińsko-mazurskim – 3 realizacje, w tym jedna w Olsztynie.

- W bieżącym roku będziemy mieli zakończoną fizyczną realizację 27 z 28 projektów w działaniu. Warto podkreślić, że pierwsze umowy o dofinansowanie były podpisywane w 2016 – całkiem niedawno. Wszystkie dostępne środki w ramach działania zostały już wyczerpane. Efekty projektów już są widoczne w postaci zmniejszenia liczby wypadków, wyprowadzenia ruchu ciężkich pojazdów z centrów miast oraz skrócenia czasu podróży. Nowe projekty drogowe to także dynamiczny rozwój przedsiębiorczości na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych dróg – wymienia Maciej Berliński.

Miesiąc temu w Białymstoku otwarto Trasę Niepodległości - kluczowy odcinek zachodniej obwodnicy miasta. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji w stolicy Podlasia i największy projekt zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na realizację inwestycji wartej ponad 336 mln zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała 266 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Trasa Niepodległości to 6-kilometrowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, 11 dwupoziomowych skrzyżowań, tunel pod torami oraz 15 km ścieżek rowerowych. Ta imponująca inwestycja domyka wewnętrzne obwodnice miasta tworząc pierścień o łącznej długości 25 kilometrów.

Realizacja projektu znacząco poprawiła dostępność komunikacyjną Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego. W odniesieniu dla całego regionu warto podkreślić lepszą integrację dróg wojewódzkich przebiegających przez Białystok z siecią dróg krajowych i TENT, co znacząco zwiększa konkurencyjność Białegostoku i całego województwa, jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej – ocenia Maciej Berliński. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła