Autorzy 2023 - promocja!

PGE chce się rozwijać we współpracy ze start-upami

opublikowano: 16 października 2017
PGE chce się rozwijać we współpracy ze start-upami lupa lupa

PGE Ventures, fundusz założony przez PGE Polską Grupę Energetyczną, szuka właśnie start-upów, które mógłby wesprzeć w rozwoju. Koncern energetyczny liczy, że uda mu się znaleźć innowacyjne spółki, które przyspieszą zmiany technologiczne wewnątrz firmy oraz w jego kontaktach z klientami

Do niedawna innowacyjność firm energetycznych kojarzyła się głównie z rozwiązaniami technologicznymi, które doprowadzą do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych substancji powstałych wskutek spalania węgla. Taką optykę narzuciła polskim spółkom energetycznym Unia Europejska, wymuszając ograniczenie emisji spalin. I choć ten element modernizacji polskiej energetyki nadal jest bardzo ważny, to teraz pojawia się szansa na innowacje również w innych sferach. Przykładem jest PGE, która poprzez swój fundusz chce inwestować w nowe spółki technologiczne, których pomysły będzie można wykorzystać w działalności grupy.

PGE Ventures to fundusz venture capital, czyli inwestujący w spółki na ich wczesnym etapie działalności. Obecnie prowadzi on proces scoutingowy, a więc po prostu szuka interesujących młodych firm, w które mógłby zainwestować.Ten proces, rozpoczęty 7 września, potrwa do końca roku, choć wiadomo już, że pojawiły się pierwsze zgłoszenia.

 Jak wynika ze strategii PGE Ventures, zamierza on wydawać co roku do 25 mln zł na wsparcie interesujących go start-upów, co przełoży się na 4–5 inwestycji rocznie. W ramach założonego modelu operacyjnego spółka zaoferuje wsparcie ekspertów branżowych (zwłaszcza w zakresie oceny pomysłu oraz procesu rozwoju produktu lub technologii), dostęp do infrastruktury Grupy PGE (testowanie produktu lub technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych), możliwość oceny produktu lub technologii po testach wykonanych w środowisku przemysłowym, a także dostęp do szerokiego grona osób i organizacji mogących w znaczący przyczynić się do ich rozwoju.

 Tu warto zauważyć, że PGE Ventures nie jest jedynym nowym podmiotem w grupie, który zajmuje się start-upami. Obok niego powołano bowiem spółkę PGE Nowa Energia, która będzie zarówno prowadzić swój własny program akceleracyjny, jak i współpracować z innymi akceleratorami.

W języku biznesu zajmującego się młodymi spółkami akceleracja to proces mający na celu wsparcie firmy na samym początku, kiedy opracowywany jest sam pomysł biznesowy czy nowa technologia. Kiedy już ten element będzie gotowy, spółka będzie trafiała pod opiekę PGE Ventures, który będzie mógł ją dokapitalizować oraz wspomóc komercjalizację – czyli po prostu sprzedaż i zarabianie – nowych produktów i technologii.

Pozornie takiej firmie jak PGE powinno zależeć przede wszystkim na tym, aby klienci płacili jak najwyższe rachunki za prąd. Tyle że sama prosta sprzedaż prądu jest jednym z modeli biznesowych, na jakim można oprzeć działalność firm energetycznych. PGE – jak twierdzi – nie chce zaś być wyłącznie sprzedawcą energii. Już w tej chwili firma oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z pomocy fachowców, takich jak hydraulicy czy gazownicy. Firma umożliwia również zakup energooszczędnych żarówek LED, które – ze względu na skalę działalności – sama może zakupić taniej i zaoferować klientom również poniżej cen rynkowych, a mimo wszystko na tym zarobić. Być może jeszcze tej jesieni pojawi się usługa, w której ramach PGE może zaoferować klientom sprawdzenie, które urządzenie w domu czerpie najwięcej prądu, a więc jest najdroższe.

I właśnie start-upy, zajmujące się usługami czy produktami powiązanymi z energetyką, znajdują się w centrum  zainteresowania PGE Ventures. Chodzi przede wszystkim o możliwość redukcji kosztów działalności w ramach grupy, ewentualnie uzyskanie dodatkowych przychodów w oparciu o grono klientów, które koncern już ma. Ale niewykluczone są też inwestycje, których celem będzie wyłącznie zarobienie na projekcie.

 Aby uświadomić sobie, jak duże znaczenie może mieć tego typu inwestycja, trzeba się cofnąć kilkanaście lat, do początków telefonii komórkowej w Polsce. Kiedy w 1996 r. rozpoczynali działalność pierwsi operatorzy oferujący telefonię komórkową w standardzie cyfrowym, wśród ich udziałowców znalazły się duże – jak na ówczesne czasy – polskie firmy. W dość szybkim czasie, ledwie kilku lat, praktycznie każdy z operatorów pod względem wartości przerósł każdego ze swoich krajowych udziałowców. Ta sama historia może się powtórzyć praktycznie w przypadku każdego ze start-upów uruchamiających obecnie działalność.

Dodatkowo w przypadku PGE jest jeszcze jeden czynnik – każda z firm, wsparta w początkowym okresie działalności, może być klientem koncernu. Dlatego też PGE Ventures, poza wyborem własnych celów inwestycyjnych, chce być częścią ekosystemu start-upowego, kształtującego się w Polsce przez ostatnie dwa lata. Fundusz zamierza więc współpracować również z innymi tego typu instytucjami, akceleratorami i podmiotami obecnymi na polskim rynku. PGE – jako grupa – prowadzi również współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz organizuje konkursy na innowacyjne projekty również wśród własnych pracowników.

 

                                                                                            *****

                  Inwestycje w innowacje wypływają z długofalowej strategii PGE         

 

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. To nie jest pusty frazes, ale wizja i misja, którą wiemy, jak zrealizować. Mamy niezbędne kompetencje, a także środki.

Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 r. przeznaczymy łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć zamierzamy działać kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmie się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli nam to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu. Chcemy, by współpraca ze start-upami i innowacyjność wpisane były w DNA naszej firmy i jesteśmy na dobrej drodze, by ten cel osiągnąć.

W skali kraju innowacje powinny być nieodłącznym elementem budowania silnej i nowoczesnej gospodarki, której fundament stanowi rozwój sektora przemysłowego, w tym innowacyjnego sektora energetycznego. PGE już dziś jest największym producentem energii elektrycznej w kraju, a niebawem stanie się również liderem na rynku ciepła, dlatego jest dla nas oczywiste, że to właśnie my powinniśmy być także liderem wspierania innowacji w tym obszarze.

Dobierając projekty, które uważamy za perspektywiczne, chcemy się skupić przede wszystkim na rozwijaniu elektromobilności, opracowywaniu nowoczesnych kanałów obsługi klienta oraz integracji rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie nie zamykamy się na inne obszary – uruchomiony miesiąc temu program scoutingowy pokazuje, że jest wiele inicjatyw, które mogą być z naszej perspektywy interesujące, a znacznie wykraczają poza nakreślone ramy. Do końca roku wybierzemy projekty, w których w naszej ocenie tkwi największy potencjał i które w przyszłości mogą się przełożyć na wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE. Dołożyliśmy starań, żeby selekcja start-upów odbywała się sprawnie, rzetelnie i zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przez wiodące fundusze CVC w Europie i na świecie. Jestem przekonany, że zaowocuje to w przyszłości trafionymi inwestycjami i tym samym budową nowych źródeł przychodu.

 

Henryk Baranowski,

prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

                                                                             

                                                           

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła