Autorzy 2023 - promocja!

"Sieci": Anatomia manipulacji

opublikowano: 17 marca 2023
"Sieci": Anatomia manipulacji
Fratria/Sieci

"I tak oto poszła w świat fałszywa narracja, że Wojtyła wiedział, że tuszował pedofilię".

I tak oto poszła w świat fałszywa narracja, że Wojtyła wiedział, że tuszował pedofilię, że dopiero teraz poznaliśmy prawdziwe oblicze papieża i że powinniśmy o nim powoli zapominać. Tym głośniej w tej sytuacji trzeba mówić prawdę o Janie Pawle II i jego dziedzictwie” – pisze Milena Kindziuk w najnowszym numerze tygodnika „Sieci”.

Ostatnie lata naznaczone są medialną dyskusją wokół pedofili w Kościele. Media i osoby nieprzychylne wierze szukają dowodów na zatajanie przestępstw seksualnych bądź nawet ich umożliwianie. Szczególnej krytyce poddaje się papieża Jana Pawła II. W ostatnim czasie w mediach ponownie zawrzało.

(…) została zbudowana chytra i podstępna insynuacja, że Jan Paweł II tuszował pedofilię, że Kościół nic z tym nie robił. Chytra i podstępna, bo oparta na zeznaniach tzw. księży patriotów, czyli gorliwych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Na niebraniu pod uwagę ahistoryczności zarzutów, na braku krytycznej oceny źródeł. Dlatego właśnie po emisji filmu „Franciszańska 3” Marcina Gutowskiego w TVN24 można odnieść wrażenie, że nie o szukanie prawdy ani o pomoc osobom poszkodowanym tu chodzi. A przecież to właśnie ofiary pedofilii są – i powinny być – najważniejsze. Należą im się: szacunek, współczucie, pomoc i zadośćuczynienie. Jasno wyrażał to kard. Karol Wojtyła – także jako papież Jan Paweł II, podkreśla to wciąż Kościół, który podejmuje wszechstronne działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym – pisze Kindziuk.

Autorka w kilku punktach odnosi się do zarzutów przedstawionych w filmie. Wskazuje także, na pomijany przez media fakt, że Jan Paweł II jest pierwszym papieżem w dziejach, który podjął stanowczą i systemową walkę ze zjawiskiem pedofilii wśród duchownych.

Wystarczy przeczytać ogłoszony w 1983 r. nowy Kodeks prawa kanonicznego, zatwierdzony przez tego papieża, w którym pojawił się zapis mówiący, że duchowny, który wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią poniżej lat 16, „powinien być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego”. Następnie, w 1992 r., Jan Paweł II ogłosił Katechizm Kościoła Katolickiego. Pedofilii dotyczą cztery punkty: 2285, 2353, 2356 i 2389 – jest w nich nazwana zgorszeniem i deprawacją. W 1994 r. papież ogłosił indult do biskupów amerykańskich, w którym postulował zasadę „zero tolerancji” wobec przestępstw seksualnego wykorzystywania małoletnich przez duchownych, a w 1996 r. wydał kolejny indult dla Kościoła w Irlandii. Podnosił wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużał okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną tym przestępstwem. W 2001 r. zaś Jan Paweł II jako pierwszy papież wprowadził obowiązek zgłaszania przestępstw seksualnych do Stolicy Apostolskiej. I wydał list apostolski „Sacramentorum sanctitatis tutela” (Ochrona świętości sakramentów), w których przestępstwa seksualne wobec nieletnich zrównał ze zniewagą wobec Przenajświętszego Sakramentu! – czytamy w artykule.

Czy osoby wierzące albo szukające prawdy powinny stać bezczynnie wobec krzywdzącej nagonki na Jana Pawła II? Czy powinny zgadzać się na jawne pomijanie jego zasług dla Kościoła i dla obrony wartości i pokoju na całym świecie?

Szkoda, że opisywanie bolesnych spraw Kościoła dokonuje się w sposób, który urąga wszelkim zasadom rzetelnego dziennikarstwa. I jeszcze jedno: jeden z medioznawców powiedział mi: „Już jest pozamiatane. Przekaz poszedł w świat. Będzie powielana narracja, że Wojtyła krył. Wszystkie zasługi Jana Pawła II pójdą w kąt. Już się nie da tego odwrócić, to zapadnie w sumieniach młodych”. Tragiczna diagnoza! Ale tym bardziej nie można bezczynnie założyć rąk. Nie można milczeć wobec skandalicznych, jednostronnych antywojtyłowskich insynuacji, które miałyby przykryć właściwą wartość wielkiego pontyfikatu św. Jana Pawła II – poskreśla Kindziuk.

Więcej w nowym numerze tygodnika „Sieci”. Artykuły z bieżącego wydania dostępne są online w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce.pl. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła