Autorzy 2023 - promocja!

Fundusze Europejskie pomagają wyjść na prostą

opublikowano: 14 października 2016
Fundusze Europejskie pomagają wyjść na prostą

Niepełnosprawność, małe dziecko czy duże oddalenie od większych miejscowości nie są przeszkodą, aby wziąć udział w projektach unijnych i zwiększyć szanse na zatrudnienie

Powiatowe urzędy pracy oraz liczne organizacje pozarządowe pomagają młodym ludziom ukończyć edukację, zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także znaleźć pracę lub założyć własną firmę. Jednak nawet najlepiej przygotowane formy wsparcia nie przyniosą efektów, jeżeli młody człowiek z nich nie skorzysta. Małe dziecko, schorowana babcia, niepełnosprawność, brak pieniędzy na dojazdy — oto najczęściej wymieniane przeszkody. Przewidziano je, planując wsparcie, i wprowadzono wiele ułatwień umożliwiających osobom młodym udział w unijnych projektach.

Opieka gwarantowana

Młodzi, którzy chcieliby skorzystać ze szkoleń zawodowych, doradztwa i dofinansowanych staży, a jednocześnie są rodzicami małych dzieci lub mają pod opieką osoby zależne (starsze lub z niepełnosprawnościami), mogą się starać o dofinansowanie opieki dla tych osób. Informacji należy szukać w wojewódzkich urzędach pracy, powiatowych urzędach pracy i bezpośrednio w instytucjach, które organizują szkolenia i staże (ich listę można znaleźć za pomocą wyszukiwarki projektów na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl). Zwykle jest to możliwość dofinansowania żłobka, przedszkola lub klubu malucha, ale również sfinansowania części lub całości kosztów opieki niani albo opiekuna dziennego. Fundusze unijne dofinansują też koszty opieki nad dzieckiem osób, które po odchowaniu malucha chcą wrócić do pracy.

Dojazdy to nie kłopot

Dla osób, które na szkolenia muszą dojeżdżać, przewidziane jest wsparcie pokrywające związane z tym koszty. Na dojazdy w formie ryczałtu wypłacane jest do 200 zł. Jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, dodatkowo na zakwaterowanie bezrobotny może otrzymać nawet 1 500 zł. Kwoty uzależnione są od czasu trwania szkolenia. Osoby, dla których jedyną szansą na pracę jest przeprowadzka, również mogą liczyć na wsparcie. Jeżeli odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu i powrotu przekracza łącznie co najmniej trzy godziny dziennie, mogą się ubiegać o tzw. bon na zasiedlenie. Wysokość bonu jest ustalana indywidualnie i wynosi maksymalnie równowartość 200 proc. Przeciętnego wynagrodzenia.

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą

Barier w dostępie do szkoleń i staży nie mają również osoby z niepełnosprawnościami. Po pierwsze — budynki, infrastruktura komputerowa i materiały edukacyjne w unijnych projektach muszą być przystosowane do ich potrzeb. Po drugie — mogą mieć zapewniony transport. Na potrzeby udziału w zajęciach sfinansowane mogą też zostać usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością lub osobistego asystenta osoby z niepełnosprawnością (wykonuje czynności wskazane przez osobę sprawną umysłowo, ale niesprawną fizycznie).

Monika Niewinowska

 

 

W PIGUŁCE

NEET – problem ogólnoeuropejski

Przed trzydziestką, nie uczy się, nie szkoli i nie pracuje – oto przedstawiciel nowej ponadnarodowej grupy społecznej określanej jako NEET (ang. Not in Education, Employment or Training). Bezrobocie osób młodych stało się dużym wyzwaniem w niemal całej Unii Europejskiej. Dlatego wsparcie tej właśnie grupy osób zajęło szczególne miejsce przy planowaniu wydatków z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. W Polsce na takie działania zarezerwowano ponad 2 mld euro w programie krajowym „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Ich podstawą jest indywidualne podejście do każdej osoby. Za pomocą analizy słabych i mocnych stron tworzony jest Indywidualny Plan Działania wskazujący kroki, jakie młody człowiek powinien podjąć, aby ustabilizować swoją pozycję na rynku pracy. Obejmuje on działania edukacyjne oraz te związane ze zdobyciem doświadczenia zawodowego.

Pomocy szukaj w:

– powiatowym urzędzie pracy,

– Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty),

– u realizatorów projektów (www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna).

 

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła