Autorzy 2023 - promocja!

Gra w zielone

opublikowano: 12 sierpnia 2016
Gra w zielone

Na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, przejściem na gospodarkę niskoemisyjną
i dostosowaniem do zmian klimatu przeznaczymy niemal co czwarte euro z Funduszy Europejskich.

Elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii, nowoczesne systemy ograniczające emisję zanieczyszczeń przez przemysł, rozwiązania energooszczędne w przedsiębiorstwach, obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz akcje podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa — z samych środków unijnych trafi na ten cel prawie 20 mld euro! Tę pulę powiększy jeszcze znacznie polski wkład finansowy — budżetowy i prywatny. Projekty będą realizowane przez firmy energetyczne, gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i małych oraz średnich przedsiębiorców.

Niskoemisyjność

Dotacje dla firm są zarówno w programie krajowym Infrastruktura i Środowisko, jak i w programach regionalnych. Dofinansowywane będą projekty dotyczące m.in.:

• poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw wraz z audytem energetycznym,

• zastosowania urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażania systemów zarządzania energią,

• wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,

• budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

• budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw (tylko w programach regionalnych),

• inwestycje wpływające na poprawę efektywności energetycznej, np. termomodernizacja budynków.

Bezpłatne doradztwo

Wszyscy zainteresowani tematem efektywności energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł mogą zasięgnąć bezpłatnej porady w jednym z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co najmniej do 2023 r. będzie działać grupa profesjonalnych doradców energetycznych, którzy nieodpłatnie udzielają pomocy w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE). Wsparcie doradcze dotyczy zarówno projektów możliwych do dofinansowania ze środków unijnych, jak i krajowych. Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, konsultacji udzielanej w biurze i poza biurem doradcy, za pomocą nośników (np. w formie odpowiedzi na zapytania e-mailowe), porady telefonicznej, działań szkoleniowych i informacyjno-promocyjnych, doradztwa indywidualnego, konferencji czy webinaru. Usługi doradcze dedykowane są instytucjom publicznym, przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym.

Monika Niewinowska

Wszystkie odcinki cyklu „wSieci Funduszy Europejskich” dostępne są na stronie www.wsieci.pl/wsieci-funduszy-europejskich. Teraz także w bezpłatnym wydaniu mobilnym – wystarczy pobrać aplikację wsieci na tablet lub smartfon, by mieć dostęp do wszystkich części naszego cyklu.

 

W PIGUŁCE

Fundusze Europejskie na ochronę środowiska

Program Infrastruktura i Środowisko, www.pois.gov.pl

Programy Regionalne, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt Doradztwa Energetycznego, www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik, www.parp.gov.pl

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła