Autorzy 2023 - promocja!

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą

opublikowano: 29 lipca 2016
Niepełnosprawność nie jest przeszkodą

Od asystenta i szkoleń do dofinansowania firmy – na osoby z niepełnosprawnościami czeka szeroki wachlarz wsparcia z Funduszy Europejskich

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ok. 12. proc. Mieszkańców Polski. I — podobnie jak w przypadku osób bez niepełnosprawności — jest to grupa dość mocno zróżnicowana. Takie muszą też być formy kierowanego do niej wsparcia.

Niwelowanie barier

Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć swobodny dostęp do wszystkich form wsparcia, jakie oferują Fundusze Europejskie — na równi z innymi. Żadne ograniczenia nie powinny ich też spotkać, gdy będą chciały korzystać z projektów zrealizowanych już z udziałem unijnego wsparcia — niezależnie od tego, czy chodzi o dostęp do budynków, udział w szkoleniu czy wsparciu dla przedsiębiorstw. Wobec funduszy na lata 2014-2020 obowiązują nowe wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie dostępności cyfrowej, architektonicznej, uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień przez instytucje i w projektach ma zaowocować większym niż dotychczas otwarciem Funduszy Europejskich na osoby z niepełnosprawnością i powstawaniem wyłącznie dostępnych inwestycji infrastrukturalnych.

Rynek pracy

Osoby z niepełnosprawnościami wymieniane są jako jedna z grup objętych wsparciem na rynku pracy. Zarówno projekty kierowane do osób nieuczących się i nie szkolących przed 30 rokiem życia realizowane w krajowym programie Wiedza Edukacja Rozwój, jak i te finansowane z programów regionalnych, dla osób starszych, zawierają elementy wsparcia niwelujące bariery uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą one, na równi z wszystkimi pozostałymi, korzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń czy staży a także starać się o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej. Wystarczy wybrać projekt i zgłosić realizatorowi zapotrzebowanie — np. na asystenta osoby niepełnosprawnej, transport czy materiały pisane Brajlem.

Ekonomia społeczna

W programach regionalnych wspierane są tzw. przedsiębiorstwa społeczne, czyli firmy, których nadrzędnym celem nie jest przynoszenie zysku tylko dawanie miejsc pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (w tym osobom z niepełnosprawnością) i rozwiazywanie ważnych problemów społecznych. Dzięki temu, że mają obowiązek zatrudniania co najmniej 50% osób zagrożonych wykluczeniem mogą służyć jako ważny element działań na rzecz integracji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych obejmuje zarówno formy miękkie czyli szkolenia, doradztwo, mentoring, wizyty studyjne dla ich członków, jak i wsparcie finansowe.

Monika Niewinowska

 

Wszystkie odcinki cyklu „wSieci Funduszy Europejskich” dostępne są na stronie www.wsieci.pl/wsieci-funduszy-europejskich. Teraz także w bezpłatnym wydaniu mobilnym – wystarczy pobrać aplikację wsieci na tablet lub smartfon, by mieć dostęp do wszystkich części naszego cyklu.

 

W PIGUŁCE

Czytaj więcej o usprawnieniach dla osób z niepełnosprawnością na: www.power.gov.pl/dostepnosc

Wsparcie na rynku pracy dla osób do 30 roku życia: Program Wiedza Edukacja Rozwój, www.power.gov.pl, zakładka: Skorzystaj z Inicjatywy dla Młodych

Wsparcie ekonomii społecznej: www.ekonomiaspoleczna.pl

Więcej o Funduszach Europejskich na: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Listę Punktów znajdziesz na stronie:www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła