Autorzy 2023 - promocja!

Niepełnosprawność nie może być barierą

opublikowano: 10 listopada 2016
Niepełnosprawność nie może być barierą

Konieczność usuwania barier dla osób z niepełnosprawnościami jest dziś oczywistością. Szczególna dbałość w zakresie uwzględniania potrzeb tej grupy społecznej wymagana jest w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. Naszego społeczeństwa. Dbałość o ich potrzeby jest widoczna już od lat, ale obecnie nacisk na ten aspekt kładziony jest jeszcze silniej. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji i usług współfinansowanych ze środków publicznych, w tym Funduszy Europejskich.

Bez utrudnień…

Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć pełną swobodę w korzystaniu z Funduszy Europejskich. Dotyczy to zarówno bezpośredniego ubiegania się o dotacje czy instrumenty zwrotne, jak i udziału w projektach objętych dofinansowaniem czy korzystania z wybudowanej dzięki unijnemu wsparciu infrastruktury.

Przyzwyczailiśmy się już do podjazdów, obniżonych krawężników, poręczy i innych elementów ułatwiających korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami z budynków, dróg lub innych elementów infrastruktury. To samo dotyczy środków komunikacji — coraz częściej nowoczesne autobusy, tramwaje czy pociągi mają konstrukcję umożliwiającą podróżowanie osobom z niepełnosprawnościami.

Ale ograniczenia trzeba też niwelować w mniej oczywistych przypadkach. Dajmy na to portal internetowy — jeżeli powstał przy współfinansowaniu środków unijnych, powinien spełniać zasady międzynarodowego standardu WCAG 2.0, czyli wytycznych dla stron WWW, które proponują ułatwienia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, np. mają funkcję powiększania czy odsłuchiwania tekstu.

…i z pomocą

Szczególnie wyczulony na potrzeby osób z niepełnosprawnościami powinieneś być, realizując dofinansowane szkolenie, konferencję czy inne wydarzenie otwarte dla uczestników. Uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami zaczyna się już przy wyborze lokalizacji, która nie może mieć barier w dostępie dla osób mających problemy z poruszaniem się. Jeżeli wiesz, że wśród uczestników znajdą się osoby niedowidzące czy niesłyszące, powinieneś zapewnić materiały zapisane alfabetem Braille’a lub nagłośnienie albo tłumaczenie prelekcji na język migowy. Co więcej — jeżeli osoba z niepełnosprawnością zgłosi taką potrzebę — masz obowiązek dać jej do dyspozycji tzw. asystenta osób niepełnosprawnych. To osoba, która pomaga w uczestnictwie i komunikowaniu się np. podczas szkolenia.

W szczególnych przypadkach — również na wyraźne życzenie osoby z niepełnosprawnościami — powinieneś zapewnić jej transport na miejsce wydarzenia, w którym chce wziąć udział.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Gdy wnioskujesz o dofinansowanie

W każdym wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich znajduje się punkt, w którym należy opisać, w jaki sposób projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nie ma znaczenia, czy przedsięwzięcie dotyczy wzniesienia budynku, wdrożenia innowacyjnej technologii w firmie czy organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych.

Zestaw działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które trzeba poddać analizie, zawierają „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020”..

Dodatkowe informacje dostępne również: www.power.gov.pl/dostepnosc w bezpłatnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła