Autorzy 2023 - promocja!

Praktyka czyni mistrza

opublikowano: 9 września 2016
Praktyka czyni mistrza

Współpraca szkół z pracodawcami opłaca się każdej ze stron. Tym bardziej, że wspierana jest finansowo z Funduszy Europejskich

Mimo rekordowo niskiego poziomu bezrobocia w Polsce młodzi ludzie wciąż mają duży problem ze znalezieniem pracy. Według danych Eurostatu co piąty Polak do 25 roku życia jest bezrobotny. Jednocześnie nie milkną narzekania pracodawców na brak rąk do pracy. Co jest powodem takiej sytuacji? Młodzi, kończąc edukację, nie mają praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy bez dodatkowego przeszkolenia. Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego aż 76 proc. Firm ma problem ze znalezieniem pracowników, którzy mieliby kompetencje odpowiadające ich potrzebom. I dotyczy to nie tylko wysoko specjalistycznych zawodów. Szansą na poprawienie tej sytuacji jest współpraca pracodawców ze szkołami — szczególnie zawodowymi — w zakresie praktycznej nauki zawodu. Taka kooperacja ma już co prawda miejsce, jednak wymaga jeszcze zacieśnienia.

Z ogólnopolskiego badania współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, przeprowadzonego w 2015 roku przez EDP-Meritis, wynika na przykład, że 53 proc. tych pierwszych nie zna zasad rekrutacji i wymagań dotyczących umiejętności zawodowych oczekiwanych przez drugich. Środki na współpracę szkół z pracodawcami pochodzą między innymi z Funduszy Europejskich — są dostępne w programach regionalnych. Zatem jeżeli jesteś pracodawcą lub dyrektorem szkoły zawodowej – już dziś przystąp do przygotowania projektu.

Korzyści dla uczniów

Szkoły zawodowe wracają do łask młodzieży. Dają nie tylko szansę na naukę konkretnego zawodu, ale i możliwość dorobienia do kieszonkowego. Większość szkół współpracuje już bowiem z pracodawcami, zapewniając swoim wychowankom możliwość odbycia praktycznych staży. Są one obowiązkowym elementem wszystkich projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, których celem jest nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów oraz tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Ze szkołami współpracują w tym zakresie zarówno większe, jak i mniejsze firmy.

Bardzo szeroki jest również wachlarz zawodów — nie są to już tylko dobrze znane z przeszłości branże techniczne, gastronomiczna czy fryzjerska, ale również turystyczna, informatyczna czy szeroko rozumianej obsługi klienta. Jak podkreśla Katarzyna Kupiec z firmy Elektrotermia, która współpracuje ze szkołami w Niepołomicach i Wieliczce, korzyści odnosi każda ze stron zaangażowanych we współpracę. — Uczniowie mają szansę na praktyczną naukę zawodu, obcowanie z nowoczesnym sprzętem i technologiami a także z doświadczonymi pracownikami. My z kolei mamy możliwość wyszkolenia osób, które mogą dołączyć do naszej kadry — podkreśla. Przedsiębiorco, w ramach projektów objętych unijnym dofinansowaniem możesz też organizować dla uczniów szkolenia, warsztaty, czy wspierać ich w uzyskaniu formalnych uprawnień. W życiu szkoły możesz uczestniczyć już na etapie opracowywania programów nauczania, brać udział w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie.

Jeżeli reprezentujesz dużą firmę, możesz pomyśleć o stworzeniu tzw. klasy patronackiej. To bardzo zaawansowana forma współpracy. Ma na celu wykształcenie młodzieży pod kątem konkretnych potrzeb firmy. Nauka praktyczna odbywa się u pracodawcy, przy użyciu jego maszyn i materiałów.

Organizowane są też kursy specjalistyczne, ćwiczenia i warsztaty. Najzdolniejsi absolwenci mają zagwarantowaną pracę.

Nauczanie nauczycieli

Zdobywanie przez uczniów umiejętności praktycznych w zakładach pracy to jedno, ale na jakość kształcenia niezaprzeczalnie duży wpływ ma poziom wiedzy nauczycieli. Dyrektorzy szkół powinni pamiętać, że również tutaj współpraca szkół z pracodawcami okazuje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Za unijne pieniądze nauczyciele mają szansę nabyć praktyczne umiejętności, zapoznać się z nowymi technologiami, maszynami i formami organizacji pracy. Pracodawcy organizują dla nich staże, według specjalnie opracowanego programu, trwające od kilku dni do kilku tygodni. Nauczycie-stażyści wykonują zadania zbliżone do obowiązków pracownika.

Firmy mogą też organizować dla nauczycieli szkolenia — jako samodzielne działania lub element staży. Do ich realizacji wykorzystywana jest infrastruktura firmy i wiedza jej pracowników.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Współpraca szkół z pracodawcami – główne źródło wsparcia: Programy Regionalne

Przykładowe obszary współpracy:

• wspólne przygotowywanie programów nauczania,

• organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, organizację staży dla nauczycieli,

• wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pracodawcami,

• zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez współpracę z pracodawcami i z uczelniami,

• wspólne działania z uczelniami w obszarze doradztwa zawodowego.

O unijnych dotacjach czytaj też na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Bezpłatne porady udzielane są w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

 

 


 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła