Autorzy 2023 - promocja!

Unijne pieniądze dla ambitnych programistów

opublikowano: 24 czerwca 2016
Unijne pieniądze dla ambitnych programistów

Państwo wskazuje potrzeby społeczne lub gospodarcze, informatycy je rozwiązują. Wspierają ich instytucje mające wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów informatycznych na pograniczu sfery publicznej i prywatnej. Tak w skrócie działa nowy projekt e-Pionier

E-Pionier to przedsięwzięcie współfinansowane z Funduszy Europejskich, oferujące zupełnie nowe podejście do wspierania projektów informatycznych. Ma zachęcić programistów do tworzenia innowacji społecznych.

Tematyka projektów może obejmować takie kwestie jak bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury.

Powinny one być skierowane do konkretnej grupy odbiorców, np. osób z niepełnosprawnościami, dzieci lub osób starszych. Problemy do rozwiązania będą identyfikowane przez przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, jednostek prywatnych, a także obywateli.

Za realizację projektu odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zaangażowane będą również akceleratory, czyli podmioty, które mają doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, rozwiązujących problemy społeczne i gospodarcze. To do nich będzie trafiała informacja o zapotrzebowaniu na rozwiązanie konkretnych kwestii. One również, w odpowiedzi na zgłoszony problem, będą tworzyły interdyscyplinarne grupy, zdolne do opracowania odpowiadających na nie produktów informatycznych. W ich skład będą wchodzili przede wszystkim programiści — studenci lub absolwenci, oraz specjaliści w innych dziedzinach, takich jak socjologia, kultura itp.

Instytucje pełniące funkcję akceleratorów będą wspierały ich, m.in. udostępniając zaplecze biurowe, techniczne oraz udzielając wsparcia merytorycznego.

E-Pionier będzie realizowany w oparciu o model tzw. zamówień przedkomercyjnych (PCP — pre-commercial procurement). Polega on na tym, że zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Zostanie ono dopiero opracowane przez specjalistów. Taki model odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, w których z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi, stwarza jednak nieporównywalnie więcej możliwości dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb zamawiającego.

Wprowadzanie na rynek wypracowanych rozwiązań będzie mogło się odbywać na zasadach czysto komercyjnych lub przy wsparciu z ogólnodostępnych źródeł, np. funduszy zalążkowych lub prywatnych inwestorów. Dla młodych ludzi udział w takim projekcie stanie się więc szansą na zbudowanie podstaw do rozwoju firmy technologicznej.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

E-Pionier: Program Polska Cyfrowa, www.popc.gov.pl

Instytucja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbr.gov.pl

Usługi akceleratorów obejmują m.in.:

• weryfikację technologiczną i biznesową proponowanych rozwiązań

• stworzenie produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności w środowisku testowym instytucji zgłaszającej problem

• usługi z zakresu m.in. rozwoju technologii, designu,

• doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej, prawa korporacyjnego czy controllingu i finansów

• coaching, mentoring z udziałem doświadczonych praktyków

• umożliwienie udziału np. w warsztatach, seminariach, czy też wizytach studyjnych

• wsparcie w opracowaniu wstępnej strategii i analizy rynku

• zbadanie możliwości przyszłej komercjalizacji rozwiązania, rozumianej jako założenie spółki prawa handlowego

Więcej o dotacjach na www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Wyszukiwarka dotacji: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Bezpłatne porady: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła