Autorzy 2023 - promocja!

Większe szanse na pracę dla młodych

opublikowano: 10 czerwca 2016
Większe szanse na pracę dla młodych

Są młodzi, nie uczą się, nie szkolą ani nie pracują… ale nie są bez szans na normalne życie. Dzięki Funduszom Europejskim w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój mogą znaleźć zatrudnienie lub założyć własną firmę

Bezrobocie wśród młodych ludzi to poważny problem w niemal całej Unii Europejskiej. W Polsce pracy nie ma co czwarta osoba przed trzydziestką. Brak doświadczenia, kwalifikacje niedopasowane do potrzeb pracodawców albo ich całkowity brak to najbardziej powszechne przyczyny takiego stanu rzeczy. Na zwalczanie tego problemu przeznaczono ponad 2 mld euro z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2014–2020. Właściwa identyfikacja Unijnym wsparciem objęte są osoby w wieku 15–29 lat, które nie uczą się, nie szkolą ani nie pracują, tzw. NEETs (Not in Education, Employment or Training). Wbrew pozorom to grupa dość zróżnicowana. Mogą do niej przynależeć mieszkańcy dużych miast i małych miejscowości, z wykształceniem wyższym, średnim lub niepełnym, mający świadomość swoich potrzeb i chęć zmiany lub niewidzący dla siebie perspektyw. Dlatego pierwszym, obowiązkowym etapem jest identyfikacja indywidualnych potrzeb, określenie zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami oraz zaplanowanie ścieżki kariery uwzględniającej możliwości doskonalenia zawodowego.

Edukacja i doświadczenie

Edukacja to istotny element wsparcia oferowany większości osób. Możliwa jest zarówno kontynuacja nauki przez tych, którzy nie ukończyli szkoły lub brakuje im potwierdzenia kwalifikacji, jak i nabywanie, podwyższanie czy dostosowanie kompetencji oraz kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Osoby, których wyuczony zawód nie daje szansy na zatrudnienie, mogą się przygotować do podjęcia pracy w innej branży. Młodym, którym na drodze do podjęcia pierwszej pracy staje brak doświadczenia, oferowane są praktyki i staże u potencjalnych pracodawców. Możliwe jest również wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia na dłuższy okres, m.in. poprzez subsydiowanie kosztów pracy oraz refundację przygotowania stanowiska.

Szczególne przypadki

Jeżeli młody człowiek ma szansę dostać pracę, ale w miejscu jego zamieszkania po prostu brakuje potencjalnych pracodawców, może liczyć na pokrycie kosztów dojazdów lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania. Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowane zostały instrumenty niwelujące bariery w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Sfinansowana możne zostać praca tzw. asystenta osoby niepełnosprawnej czy doposażenie stanowiska pracy w zakresie uwzględniającym ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

Własna firma

Część osób młodych może liczyć na  wsparcie w założeniu własnej firmy. Jest ono jednak dostępne tylko dla najbardziej samodzielnych, zdeterminowanych i mających konkretny pomysł na biznes. Może przyjąć formę bezzwrotnej dotacji sięgającej ok. 20 tys. zł, a także wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów stałych. Przyznanie pomocy finansowej jest poprzedzone indywidualnym doradztwem i udziałem w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Źródło finansowania:

program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) www.power.gov.pl

Informacje dla młodych: www .power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/

Wyszukiwarka dotacji projektów, należy wybrać opcję dla osób fizycznych:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wyszukiwarka

Instytucje udzielające wsparcia:

• Powiatowe Urzędy Pracy

• Ochotnicze Hufce Pracy

• agencje zatrudnienia

• instytucje szkoleniowe

• instytucje dialogu społecznego

• instytucje partnerstwa lokalnego

• inne publiczne służby zatrudnienia

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła