Autorzy 2023 - promocja!

Rozwiązanie konkursu HISTORIA JEST CIEKAWA

opublikowano: 28 sierpnia 2014
Rozwiązanie konkursu HISTORIA JEST CIEKAWA lupa lupa

„Historia jest ciekawa” - to tytuł akcji zorganizowanej przez wydawcę naszego miesięcznika. Do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i w Polsce na początku roku wysłaliśmy pakiety filmów i miesięcznik „wSieci Historii”, zapraszając tym samym do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz niecodziennej lekcji historii. Partnerem akcji zostały Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.

Wyróżnieniem dla nagrodzonych jest m.in. publikacja ich prac w Internecie, na stronie www.wsieci.pl, tak by była dostępna dla wszystkich nauczycieli, którzy zechcą potraktować prace naszych laureatów w kategoriach inspiracji, wspierającej ich własne wysiłki by „historia pozostała ciekawą”. Już dziś zapraszamy zatem nauczycieli do lektury nagrodzonych prac.

Uczestnicy konkursu – nauczyciele historii - mieli zadanie polegające na przygotowaniu ciekawego scenariusza lekcji z dziejów Polski (45  bądź 90 minut). Zachęcaliśmy w regulaminie konkursu, by posiłkować się przy tej pracy naszymi publikacjami i załączonymi do kolejnych numerów miesięcznika filmami. Do oceny nadesłanych prac powołaliśmy jury w składzie: Michał Karnowski, Jacek Karnowski – reprezentujący tygodnik „W sieci”, Tomasz Przybek – prezes zarządu wydawnictwa „Fratria”, Maciej Wośko – dyrektor wydawniczy oraz niżej podpisany, reprezentujący miesięcznik „W sieci Historii”. Pakiety promocyjne miesięcznika trafiały też do zespołów szkół, dzięki czemu w konkursie wzięli też udział nauczyciele historii z gimnazjów. Z nadesłanych prac wybraliśmy, trzy – naszym zdaniem najciekawsze.

Pierwszą Nagrodę otrzymała pani dr Agnieszka Sławińska, nauczycielka historii z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach k/ Sochaczewa za lekcję poświęconą pracom zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyk z IPN na powązkowskiej „Łączce”. Autorka wykorzystała w swoim scenariuszu m.in. film Arkadiusza Gołębiewskiego Pt. „Łączka”, zamieszczony jako dodatek w naszym piśmie, wiersz prof. Barbary Otwinowskiej, powstańca warszawskiego, więźnia stalinowskiego i Kustosza Pamięci o pokoleniu Niezłomnych, a także rozmowę red. Jana M. Rumana z Krzysztofem Szwagrzykiem, opublikowaną na łamach „Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK”. Autorce udało się wprowadzić uczniów w klimat i system wartości epoki oraz ludzi-żołnierzy, którzy ginęli po wojnie za wolną Ojczyznę. Scenariusz zawiera wiele treści, jest bogaty - wręcz przepełniony ważnymi pojęciami. Laureatka zobowiązała swych uczniów do podtrzymywania pamięci o pokoleniu Niezłomnych, by już nigdy nie pozostawali „Żołnierzami Wyklętymi” i nieznanymi, jak w długim okresie panowania PRL.

Drugą Nagrodę jury przyznało pracy pani Magdaleny Kryk z Zespołu Szkół Strumienie w Józefowie, za przygotowanie niezwykłej lekcji historii. Jest to gra, w której uczniowie mają za zadanie rozpoznać swoich bohaterów – żołnierzy podziemia niepodległościowego i ich tragiczne losy (jak np. Jana Rodowicza, czy mjr Hieronima Dekutowskiego), ale także np. wcielić się w nich, gdy mają przygotować jako oddział ulotkę antykomunistyczną, w oparciu o swoja wiedzę dotyczącą faktycznej treści kryjącej się za manifestem PKWN. Z kolei, w kolejnym zadaniu, uczestnicy muszą udzielić pierwszej pomocy medycznej, rannej łączniczce. Liczy się czas i precyzja, a jednocześnie towarzyszy zadaniu świadomość, że trzeba oszczędnie używać posiadany sprzęt medyczny. Uczniowie otrzymali także stosowną pomoc, np. w postaci biogramów i cytatów z ważnych książek historycznych, co tym bardziej ma ich zachęcić do samodzielnego czytania.

Jury przyznało także wyróżnienie panu Krystianowi Kazimierczukowi z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Chorzowa. Tematem jego scenariusza jest także powązkowska „Łączka”. Pewnym novum zaprezentowanego scenariusza jest zamieszczony w nim zbiór cytatów z wypowiedzi uczniów z jednej z klas (III D), świadczący o dobrej dyskusji, jaką udało się nauczycielowi przeprowadzić ze swoimi uczniami.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Wasze prace świadczą o tym, że mamy w Polsce świetnych nauczycieli, jednocześnie patriotów, którzy widzą głębiej i dalej swe posłannictwo oraz zdania wobec Młodej Polski, niż przez pryzmat zadekretowanych przez prawo stanowione, obowiązków.

Prof. dr hab. Jan Żaryn, redaktor naczelny “wSieci Historii”

 

Pobierz nagrodzone prace:

1. Agnieszka Sławińska

http://www.wsieci.pl/upload/agnieszka_slawinska.pdf

2. Magdalena Kryk:

http://www.wsieci.pl/upload/magdalena_kryk_1.pdf

http://www.wsieci.pl/upload/magdalena_kryk_2.pdf

http://www.wsieci.pl/upload/magdalena_kryk_3.pdf

http://www.wsieci.pl/upload/magdalena_kryk_4.pdf

http://www.wsieci.pl/upload/magdalena_kryk_5.pdf

3. Krystian Kazimierczuk

http://www.wsieci.pl/upload/krystian_kazimierczuk.pdf 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła